Proiecte

Asociația IRCAS se implică în derularea unor proiecte și programe cu caracter științific și formativ în vederea schimbării pozitive la nivelul individual sau de grup.

Studii și cercetări sociale

Organizăm cercetări și promovăm măsuri adecvate în ceea ce privește nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune socială sau excluse social și ale comunităților defavorizate prin:studii și analize, seminarii, conferințe, grupuri de lucru, publicații, activități de conștientizare și intervenții pilot.
quiz

Formare profesională

În cadrul Asociației funcționează Centrul de Asistență Profesională-un serviciu de formare profesională ce desfășoară programe de formare profesională inițială și continuă, de calificare autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări C.N.A.S.R.

Ai o întrebare pentru noi ?