IRCAS

Avatar photo

Perfecţionarea personalului.

Perfecţionarea personalului este unul dintre cele mai importante aspecte privitoare la managementul resurselor umane, datorită faptului că personalul este resursa de bază a organizaţiei, o resursă destul de costisitoare, dar care constituie cheia îmbunătăţirii performanţelor. “Perfecţionarea personalului poate fi definită ca un proces planificat de modificare a aptitudinilor, cunoştinţelor sau competenţelor prin învăţare, în scopul […]

Perfecţionarea personalului. Read More »

SELECȚIA PERSONALULUI: METODE ȘI TEHNICI MODERNE

Activitatea de recrutare este consecinţa unei analize elaborate a personalului unei organizaţii; după analizarea posturilor, a desemnării cerinţelor lor,  are loc planificarea strategică a resurselor umane, în urma căreia se stabileşte necesarul de personal cu care se confruntă organizaţia. Pe baza acestuia sunt declanşate procesele de recrutare. Procesul de selecţie mai conţine şi o serie

SELECȚIA PERSONALULUI: METODE ȘI TEHNICI MODERNE Read More »

MOTIVAREA – ELEMENT CHEIE AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

                Motivarea este problema numărul unu cu care se confruntă astăzi mediul economic. Performanţele oricărei companii depind, într-o măsură aproape decisivă, de performanţele angajaţilor săi. Din acest motiv, preocuparea pentru angajaţi ar trebui să fie la fel de importantă ca şi cea pentru clienţi. Acolo unde există angajaţi nemulţumiţi, vor există şi clienţi nemulţumiţi. Conducerea

MOTIVAREA – ELEMENT CHEIE AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE Read More »

Evaluarea performanţelor

Evaluarea informală sau sistemul „1 la 1” se efectueză în cadrul unei întâlniri lunare. Scopul unei astfel de evaluări este acela de a preveni în timp util obţinerea unor performanţe inferioare. Pentru ca evaluarea să-şi atingă scopul ea trebuie să se facă ritmic şi să implice persoana evaluată. Aceasta va fi direct responsabilă de prezentarea  

Evaluarea performanţelor Read More »

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI ALE CONDUCERII

Stăiculescu A. (2002) spunea că orice conducător este implicat în următoarele activităţi: planificarea obiectivelor, luarea deciziilor, organizarea activităţii, motivarea acesteia şi, nu în ultimul rând, controlul activităţii. Toate aceste activităţi iau forma funcţiilor generale ale conducerii: Funcţia planificării presupune coordonarea activităţilor organizaţiei în scopul îndeplinirii obiectivelor de realizat. Prin planificare se stabilesc politica generală şi

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI ALE CONDUCERII Read More »

STRUCTURA ORGANIZAŢIILOR

Structura sau forma unei organizaţii depinde de funcţia sa. Organizaţiile evoluează de la unităţi funcţionale singulare la unităţi complexe implicate într-un mare număr de activităţi, motiv pentru care devine esenţială împărţirea sarcinilor între membrii organizaţiei. O organizaţie reprezintă alocarea şi utilizarea de resurse (umane, materiale şi financiare) în vederea atingerii unor obiective. Rezultă din această

STRUCTURA ORGANIZAŢIILOR Read More »

DIFICULTĂŢI ÎN LUAREA DECIZIILOR PROFESIONALE

În calea conducerii organizaţiilor sociale apar uneori o serie de obstacole care îngreunează activitatea. Pentru a intervenii pe direcţia înlăturării sau diminuării lor, psihologul, sociologul şi alţi specialişti, trebuie să cunoască natura, ponderea şi rolul acestora. DIFICULTĂŢI PSIHOINDIVIDUALE Acestea, prin natura lor, ţin de unele particularităţi individuale. H. Schaffer (1971) vorbeşte despre dualitatea comportamentului uman

DIFICULTĂŢI ÎN LUAREA DECIZIILOR PROFESIONALE Read More »

Stiluri de conducere și abordarea lor in firme

STILURI DE CONDUCERE ȘI ABORDAREA PROBLEMELOR ÎN FIRME Studiul activităţii de conducere face obiectul ştiinţei managementului, care promovează un sistem de concepte, metode şi instrumente prin care se realizează conducerea unei entităţi micro sau macroeconomice, sociale, ştiinţifice sau culturale, în vederea atingerii unor obiective cât mai înalte. Apariţia şi dezvoltarea managementului ca ştiinţă a conducerii

Stiluri de conducere și abordarea lor in firme Read More »

Urmări ale stresului profesional

Urmări ale stresului profesional Expunerea la evenimente stresante poate duce la o diversitate de probleme fizice şi psihice. Reacţii psihologice de stres Situaţiile stresante produse în timpul programului de lucru, produc reacţii emoţionale diverse, de la bună voie, când evenimentul este solicitant, dar previzibil, la emoţiile comune de anxietate, furie, descurajare şi depresie. Dacă situaţia

Urmări ale stresului profesional Read More »

Stresul profesional

STRESUL PROFESIONAL Societatea moderna ne oferă foarte multe avantaje, lucruri de care nu ne putem lipsi, însă tot ea ne oferă foarte multe surse de stres, care mai devreme sau mai târziu îşi vor arata efectele negative, transformându-ne în „persoane stresate”.             Factorii de stres sunt foarte variabili. Pot fi de ordin fizic (durerea, stările

Stresul profesional Read More »