IRCAS

Avatar photo

METODOLOGIE DE SELECȚE A GRUPULUI ȚINTĂ

1.CONTEXT ABREVIERI ȘI DEFINIȚII Abrevieri SES – Structură de Economie Socială – Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege. ANC: Autoritatea Națională Pentru Calificări FSE: Fondul Social European GT: Grupțintă INS: Institutul național de …

METODOLOGIE DE SELECȚE A GRUPULUI ȚINTĂ Read More »

REZULTATE

102 participanți la cursurile de formare profesională 1 curs de Competente Digitale 2 Seminarii cu temele ”Rolul actorilor economici in salvarea mediului” si ”Discriminarea-Obstacol in dezvoltarea mediului de afaceri 12 planuri de afaceri selectate 46  locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit angajate la 18 luni de la data obținerii atestatului de …

REZULTATE Read More »

ACTIVITĂȚI

1.SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE 1.1 Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 1.2 Selectarea grupului ținta ce va participa la acțiunile de sprijin organizate 1.3 Derularea unui program de formare antreprenorială specifica 1.4 Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale 1.5 Selectarea planurilor de afaceri …

ACTIVITĂȚI Read More »

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului constă în înființarea a 12 întreprinderi sociale şi consolidarea capacității celor 12 întreprinderi de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, pentru facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă pentru 46 persoane, pe parcursul a 31 luni şi promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaționale în întreprinderile sociale şi economia …

OBIECTIVE Read More »

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă vizează un numar de 102 de persoane acoperind 2 judete: Tulcea, Constanța, ce corespunde criteriilor de selectie: Persoane care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale, cu varsta peste 25 ani (nu pot face parte din grupul ţintă tinerii NEETs – care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă …

GRUP ȚINTĂ Read More »

SOLIDAR-Efort comun pentru un viitor mai bun

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 CONSORȚIUL PROIECTULUI Lider de parteneriat  Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale… Citește Mai Mult OBIECTIVE Obiectivul general al proiectului constă în înființarea a 12 întreprinderi… Citește Mai Mult ACTIVITĂȚI 1.SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE 1.1 Informarea publicului… Citește Mai Mult …

SOLIDAR-Efort comun pentru un viitor mai bun Read More »