Elaborarea a două studii sociologice pentru determinarea gradului de cunoaștere si posibilitațile de dezvoltare cuprinse în Strategia de dezvoltare a GAL “Ținutul Bucovinei” Fratauții Noi, în rândul populației.

Identificarea și cercetarea indicatorilor de inserție a absolvenților recenți în ocupații din domeniul socio-uman - POSDRU/156/1.2/G/133630.

Studiu zonal privind identificarea potențialilor parteneri de practică și angajatori ai absolvenților și analize despre piața muncii pe regiunea Sud-Est -POSDRU/161/2.1/G/138954.