OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului constă în înființarea a 12 întreprinderi sociale şi consolidarea capacității celor 12 întreprinderi de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, pentru facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă pentru 46 persoane, pe parcursul a 31 luni şi promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaționale în întreprinderile sociale şi economia socială din Regiunea Sud-Est, în județele Constanța şi Tulcea.

Obiectiv Specific 1

Consolidarea şi dezvoltarea abilitaţilor, cunoştinţelor, creşterea capacităţii de ocupare şi de dezvoltare a unei activităţi independente pentru 102 persoane care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale din regiunea Sud-Est, în vederea promovării unor activităţi şi servicii generatoare de venit care să asigure integrarea/ reintegrarea activa şi participativa a acestora pe piaţa muncii, în structurile de economie socială. Acest obiectiv va fi realizat prin activităţile derulate în cadrul etapei I “Sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale” (Activitatea 1) şi va contribui la realizarea indicatorilor 4S62 şi 4S63.

În scopul atingerii acestui obiectiv vom desfăşura următoarele acţiuni: informarea publicului cu privire la acţiunile derulate în cadrul proiectului, selectarea grupului ţintă ce va participa la acţiunile de sprijin organizate, derularea unui program de formare antreprenorială specific, precum şi alte activităţi de sprijin oferite în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale precum şi selecţia planurilor de afaceri, certificarea participanţilor la formare şi selectarea planurilor de afaceri care vor face obiectul schemei de minimis.

Obiectiv Specific 2

Asigurarea demarării şi funcţionării întreprinderilor prin implementarea planurilor de afaceri şi înfiinţarea a 12 întreprinderi sociale, coroborat cu angajarea a 46 persoane în cadrul acestor structuri şi dobândirea statutului de Întreprindere socială.

Acest obiectiv va fi realizat prin activităţile derulate în cadrul etapei ÎI “Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcţionării întreprinderilor sociale” (Activitatea 2) şi va contribui la realizarea indicatorilor 4S62 şi 4S63.

În scopul atingerii acestui obiectiv vom furniza servicii personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri, vom asigura înfiinţarea şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri, odată cu dobândirea statutului de întreprindere aparţinând economiei sociale. Va fi decontat costul înfiinţării şi funcţionarii entităţilor de economie socială, precum şi monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate.