TRATAMENT FISCAL PENTRU CESIUNEA DE PARTI SOCIALE. DECLARAREA SI PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Un SRL are un asociat minoritar si un asociat majoritar. Asociatul minoritar vrea sa cumpere partile sociale de la asociatul majoritar, care vrea sa se retraga din societate, la valoarea nominala a partilior sociale. 

Intrucat este vointa partilor este posibila vanzarea partilor sociale la valoarea nominala? Va rugam sa argumentati cu specificarea bazei legale. Daca nu este posibila vanzarea partilor sociale la valoarea nominala care este procedura legala care trebuie urmata? Ce impozite de plata implica aceasta operatiune? 

Raspunsul consultantului fiscal Justinian Cucu:

In lipsa unor informatii precise cu privire la calitatea asociatilor, respectiv daca sunt persoane fizice sau juridice, respectiv daca sunt rezidente sau nerezidente, presupunem ca cedentul si cesionarul, ambii asociati in cadrul societatii cu raspundere limitata sunt persoane fizice rezidente in Romania. Din perspectiva Legii societatilor nr. 31/1990 adunarea generala hotaraste, conform art. 192 din acest act normativ, cu majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel.

Asadar, pentru realizarea cesiunii, notiune utilizata in cazul in care transferul vizeaza un drept de creanta cum este cazul partilor sociale, in cazul analizat cei doi asociati trebuie sa convina exclusiv in sensul dorit. In ceea ce priveste pretul la care are loc cesiunea partilor sociale, desigur ca din perspectiva principiului libertatii contractuale, partile contractului de cesiune sunt libere sa stabileasca pretul la care se realizeaza operatiunea. Asadar, in conditiile in care nu exista nicio dispozitie legala care sa impuna un pret al cesiunii, operatiunea se poate realiza la valoarea nominala a partilor sociale.

Ulterior, in conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 31/1990 transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii, inscrierea la in registrul comertului asigurand opozabilitatea operatiunii fata de terti.

Obligatiile privind calculul, declararea si plata impozitului pe venitul realizat din cesiunea partilor sociale cad in sarcina persoanei fizice cedente, cota de impozit pe venit fiind de 10%. In acest sens, potrivit art. 119 din Codul fiscal, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare se determina de catre persoana fizica in calitate de contribuabil ca diferenta intre castigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operatiuni. In cazul in care este inregistrata o pierdere neta anuala stabilita prin Declaratia unica, aceasta se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi. Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabil in Declaratia unica potrivit art. 123 din Codul fiscal. Impozitul anual datorat se stabileste asadar de contribuabil in Declaratia unica potrivit art. 123 din Codul fiscal, prin aplicarea cotei de 10% asupra castigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119. Prin urmare, in vederea stabilirii si platii impozitului pe venit pentru castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare realizat in anul 2021 urmeaza a se completa Declaratia unica care se va depune in anul 2022. Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Cu privire la contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), obligatiile declarative, in masura in care aceasta este datorata, revine tot persoanelor fizice, fiind indeplinite prin completarea Declaratiei unice. In situatia in care persoana este considerata contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate si nu este exceptata, va datora ca regula generala CASS stabilita in cota de 10% aplicata la 12 salarii minime brute pe tara, in conditiile prevazute de art. 170 si art. 174 din Codul fiscal, respectiv daca veniturile prevazute la art. art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal depasesc plafonul de 12 salarii minime brute pe tara.

Deosebit de important cu privire la pretul cesiunii partilor sociale este dreptul administratiei fiscale de a interveni in cadrul tranzactiei in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Codul fiscal. Astfel, in temeiul acestora, la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia, sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.

In aceste conditii, in situatia in care organele fiscale constata ca exista diferente semnificative intre valoarea nominala si cea reala determinata pe baza indicatorilor economici, acestea pot sa retrateze operatiunea majorand corespunzator venitul realizat de catre cedent, desigur si cu ajustarea corespunzatoare la nivelul cesionarului.

Întocmit,

Expert informare și promovare antreprenorială

Sidorencu Cătălina Adriana

februarie  2021